Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkadiusz Modzelewski prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą „Data Science Hacker”, adres do korespondencji: ul. Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: contact@dshacker.com.

2. Przetwarzane dane osobowe

Korzystając z naszych usług użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe: 1. Dane wprowadzane przez użytkownika podczas składania zamówienia; 2. Dane dotyczące płatności użytkowników – jeśli użytkownik dokonuje zakupów, gromadzimy pewne dane o zakupie (takie jak między innymi imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz kod pocztowy), które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz mogą zostać opcjonalnie zapisane na potrzeby przetwarzania przyszłych zamówień. Użytkownik musi podać określone dane dotyczące płatności i rozliczeń bezpośrednio naszemu Operatorowi płatności. 2. Dane dostępne online: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny – informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin naszej strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika oraz historię otwieralności wiadomości; 3. Informacje techniczne: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny i naszych usług technologicznych – adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Safari itp.), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki – w rodzajach i wersjach, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS itp.), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym niezbędne jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje dotyczące naszej działalności;

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy dane użytkownika do celów, takich jak świadczenie naszych Usług, komunikowanie się z użytkownikiem, rozwiązywanie problemów, zabezpieczanie przed oszustwami i nadużyciami, ulepszanie i aktualizacja naszych Usług, analizowanie sposobu korzystania z naszych Usług, oferowanie spersonalizowanych reklam oraz postępowanie zgodnie z wymogami prawa lub wymogami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności. Zatrzymujemy dane użytkownika tak długo jak są potrzebne do spełniania celów, dla których zostały zgromadzone.

4. Udostępnianie Państwa danych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane następującym podmiotom trzecim:

Blue Media S.A

Operatorem płatności na niniejszej stronie jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050. Operator płatności m.in. dane dotyczące Państwa płatności niezbędne w procesie płatności (numery rachunków bankowych oraz dane dotyczące nadawcy i odbiorcy, tytuł przelewu), adres email, numer IP urządzenia, z którego zleciłeś transakcję, w niektórych przypadkach (gdy wymagają tego odrębne przepisy) dokładne dane zleceniodawcy i beneficjenta rzeczywistego. Pełna polityka prywatności naszego Operatora płatności dostępna jest na stronie: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf.

Mailchimp

Do przesyłania newslettera, ebooków oraz wszelkich informacji dotyczących naszej działalności korzystamy z usługi MailChimp. Dane podawane przez Państwa w związku z newsletterem (np. adres e-mail), są zapisywane na serwerach MailChimp w USA. Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie. Po otwarciu przez Państwa e-maila wysłanego przy użyciu MailChimp, plik zawarty w e-mailu (tzw. Web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy dana wiadomość z newsletterem została otwarta i ewentualnie jakie linki zostały kliknięte. Ponadto zapisywane są informacje techniczne (np. czas wizyty, adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny). Informacji tych nie da się przyporządkować do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do statystycznych analiz kampanii. MailChimp posiada certyfikację “EU-US-Privacy-Shield”. “Privacy-Shield” to porozumienie między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. W każdej chwili zgodę można odwołać wyłączając subskrypcję newslettera. Odwołanie nie narusza legalności wykonanych dotychczas procesów przetwarzania danych. Dane przekazywane na przez Państwa w związku z usługą newslettera są przechowywane przez nas do momentu Państwa wypisania z newslettera i po wyłączeniu subskrypcji newslettera zostają usunięte zarówno z naszych serwerów jak i serwerów MailChimp.Informacje dostawcy zewnętrznego: Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Polityka prywatności MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics – narzędzie to w sposób automatyczny gromadzi informacje o użytkowaniu strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania użytkowania naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz odpowiednią analizę. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Państwa sesją.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt:

  • contact@dshacker.com